Dacă vrei să-ți deschizi un PFA, trebuie să știi care sunt aspectele la care este necesar să fii atent, precum alegerea codului CAEN, dovedirea pregătirii profesionale aferente acestuia, numărul maxim de angajați pe care îi poți avea și, cel mai important, alegerea sistemului de impozitare. Îți prezentăm, mai jos, de ce și când este indicat, conform specialiștilor, să optezi pentru impozitarea în sistem real și când să alegi sistemul forfetar de impozitare, denumit și normă de venit.

Pentru anumite clase de activități prevăzute în Clasificarea Activităților din Economia Națională (CAEN), altele decât veniturile obținute din profesii liberale, titularul unui PFA poate opta pentru un sistem forfetar de impozitare, numit normă de venit, care, în anumite situații, poate fi foarte avantajos, punctează Laura Ene, consultant fiscal, expert contabil și CEO Keez Expert Accountant.

Normele de venit sunt stabilite anual de Ministerul Finanțelor Publice și diferă în funcție de locul desfășurării activității PFA-ului. Lista cu normele de venit aferente fiecărui județ în parte este publicată pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), în cursul trimestrului IV al anului anterior celui pentru care urmează a se aplica și poate fi accesată aici.

Așa cum subliniază Laura Ene, este avantajos să se aleagă impozitarea în sistem normă de venit dacă:

Așadar, potrivit specialistei, norma de venit este convenabil să se aplice, conform legii, dacă venitul brut anual este mai mai mic decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro.

În practică, adaugă Laura Ene, problemele pot apărea atunci când un PFA impozitat la normă de venit optează pentru impozitarea în sistem real. Într-un astfel de caz, opțiunea devine obligatorie pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi și se consideră reînnoită, pentru o nouă perioadă, în situația în care contribuabilul nu solicită revenirea la sistemul anterior, prin completarea corespunzătoare a declarației unice până la termenul stabilit prin lege. Reamintim că termenul de depunere a declarației unice este 25 mai 2021.

Specialista Laura Ene ne-a oferit, pentru o mai bună înțelegere a diferenței dintre cele două sisteme, o speță din domeniul IT, cod CAEN 6202 “Activități de consultanță în tehnologia informației”, care ilustrează cum se calculează impozitul în sistem forfetar și cum se calculează impozitul în sistem real, pentru a sublinia când ar fi indicat să se aleagă norma de venit, dacă acest lucru este posibil și există o normă de venit stabilită de ANAF pentru activitatea desfășurată de PFA.

Activitatea exemplificată (cod CAEN 6202) are stabilită, pentru București, în anul 2021, o normă de venit de 35.000 lei.

Cazul 1: Venitul impozabil estimat este mai mare decât norma de venit

Să presupunem următoarele:

  • veniturile obținute (încasate efectiv) în anul 2021: 150.000 lei;
  • cheltuieli deductibile (în componența cărora este inclusă, pentru simplificare, și contribuția la pensii): 50.000 lei;
  • Venitul impozabil estimat (100.000 lei) > Norma de venit (35.000 lei)

În acest caz, venitul impozabil luat în calcul ar fi următorul:

  • în cazul impozitării în sistem forfetar, acesta este de 35.000 lei, adică norma de venit;
  • în cazul impozitării în sistem real, acesta se calculează ca diferență între veniturile încasate efectiv în 2021 (150.000 lei) și cheltuielile deductibile aferente (de 50.000 lei), rezultând un venit impozabil de 100.000 lei.

În ceea ce privește contribuția de asigurări sociale (CAS) și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), acestea se calculează și se plătesc de către PFA, potrivit legislației fiscale, atunci când venitul net calculat depășește 12 salarii minime. Astfel, se folosesc, ca bază de calcul, cele douăsprezece salarii minime brute: 12 x 2.300= 27.600 lei. Așadar, în acest caz, cele două contribuții se vor calcula astfel:

  • CAS = 25% x 27.600 = 6.900 lei;
  • CASS = 10% x 27.600 = 2.760 lei.
Anul 2021Normă venit (lei) Sistem real Normă de venit vs. sistem real
CAS 25%6.9006.900
CASS 10%2.7602.760
Impozit 10%3.50010.000
Total taxe13.16019.6606.500

După cum se poate remarca, într-o astfel de situație, devine mai avantajos să se opteze pentru impozitarea la normă de venit.

Cazul 2: Venitul impozabil estimat este mai mic decât norma de venit

Să presupunem următoarele:

  • veniturile obținute (încasate efectiv) în anul 2021: 150.000 lei
  • cheltuieli deductibile: 140.000 lei
  • Venitul impozabil estimat (10.000 lei) < Norma de venit (35.000 lei)

Anul 2021Normă venit (lei) Sistem real Diferență normă de venit vs. sistem real (lei)
CAS 25% 6.9006.900
CASS 10%2.7601.000
Impozit 10%3.5001.000
Total taxe13.16019.660-12.160

În acest caz, dacă titularul PFA-ului optează pentru impozitarea la normă de venit, va plăti la nivelul acestei norme. Concret, baza de calcul, în cazul în care se alege impozitarea în sistem forfetar, devine 35.000 lei, adică nivelul normei de venit stabilite pentru activitatea desfășurată. De asemenea, CAS și CASS se calculează, în sistem forfetar, similar primului caz, pentru că norma de venit este mai mare de 27.600 lei (12 salarii minime brute).

În schimb, în sistem real, venitul impozabil se stabilește scăzând cheltuielile deductibile, de 140.000 lei, din totalul veniturilor încasate efectiv, de 150.000 lei, rezultând 10.000 lei.

Așadar, într-o astfel de situație, devine mai avantajos să se opteze pentru impozitarea în sistem real.

În concluzie, în funcție de venitul pe care titularul PFA-ului estimează că îl va obține, acesta trebuie să analizeze foarte clar care dintre sisteme îl avantajează.

De asemenea, la finalul fiecărei liste de norme de venit publicate de ANAF, apar și ajustările ce pot fi aplicate asupra normei. În acest sens, pentru o mai bună înțelegere a modului în care un PFA poate ajusta norma de venit și poate stabili impozitul datorat, în normele de aplicare a Codului Fiscal se oferă exemple concrete.

Alte aspecte de care să ții cont la înființarea unui PFA

În egală măsură, este important de reținut că, la înființarea unui PFA, se pot alege maxim 5 coduri CAEN, limită stabilită în urmă cu patru ani.

Limitarea codurilor CAEN la cele 5 clase de activități s-a făcut la sfârșitul anului 2016, prin Legea nr. 182/2016. Prin această lege, s-a acordat PFA-urilor un termen de conformare de doi ani pentru a-și reduce activităţile la maxim 5 clase prevăzute de codul CAEN, subliniază Laura Ene. Termenul amintit s-a împlinit pe data de 17 ianuarie 2019 și, începând cu 18 martie 2019 (după 60 zile), numeroase PFA-uri au fost radiate. Lista PFA-urilor radiate din oficiu se regăsește aici. Pentru că, în practică, această modificare a declanșat foarte multe probleme, în cazul în care apar colaborări cu un PFA ce a fost înființat înainte de anul 2016, este bine să facem verificarea acestuia în Registrul contribuabililor inactivi sau reactivaţi, registru care se găsește pe site-ul ANAF.

Prin aceeași Lege nr. 182/2016, s-a stabilit că un PFA poate avea, legal, maxim 3 salariați. Astfel, dacă se oscilează între o societate cu răspundere limitată (SRL) și PFA, acesta poate fi, de asemenea, un criteriu de luat în calcul, întrucât SRL-ul nu are o astfel de limitare a numărului de angajați ci poate, cel mult, să fie încadrat în anumite categorii, ținând cont și de cifra de afaceri.

De asemenea, conform site-ului Oficiului Național al Registrului Comerțului, pentru PFA există anumite activități interzise, incluse pe o listă specială.

În plus, experiența sau pregătirea profesională a titularului PFA, aferentă fiecărui cod CAEN ales pentru a fi inclus în domeniul de activitate, trebuie demonstrată cu documente. În acest sens, orice diplomă de studii, inclusiv diplomele emise la finalul unor cursuri acreditate, reprezintă o dovadă a pregătirii profesionale în domeniul respectiv în care titularul dorește să își desfășoare activitatea sub umbrela PFA-ului.

0 Shares:
Te-ar mai putea interesa