Ce taxe plătește o persoană fizică autorizată (PFA) în acest an pentru veniturile pe care le obține? Impozit, în primul rând, iar contribuții sociale la pensii (CAS) și la sănătate (CASS) fie opțional, fie obligatoriu, în funcție de dimensiunea veniturilor sale. În plus, dacă vrea să fie asigurat pentru concedii medicale, achită o contribuție distinctă, dar care nu e obligatorie niciodată, indiferent cât ar câștiga.

Impozitul

Singura obligație fiscală care subzistă, indiferent de cuantumul veniturilor obținute de un PFA în acest an este plata impozitului pe venit – cota fiind de 10%.


Discuția continuă aici cu sistemul ales de PFA pentru determinarea impozitului: sistemul real sau norme de venit? La momentul înființării PFA-ului, contribuabilul poate alege între impozitarea în sistem real sau pe baza normelor de venit. În cazul venitului net anual determinat în sistem real,

Codul fiscal prevede că acesta se determină “ca diferență între venitul brut și cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de venituri“, pe baza datelor din contabilitate. Principala diferență dintre cele două metode de determinare a venitului net este dată de modul de calcul al venitului net pentru care se plătesc impozite și contribuții aferente.


În cazul venitului net anual determinat pe baza normelor de venit, Ministerul de Finanțe elaborează nomenclatorul activităților pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor de venit (iată care sunt cele valabile în 2021). Totuși, norma de venit nu poate fi mai mică decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare la momentul stabilirii acesteia, înmulțit cu 12 – subiectul comparației celor două sisteme a fost dezvoltat mai demult pentru redacția avocatnet.ro de specialiștii de la Darian DRS în acest material.

Notă: Un PFA care realizează venituri din activități independente, altele decât veniturile din profesii liberale și care determină venitul net anual pe baza normelor de venit, poate beneficia de un tratament fiscal mai favorabil dacă deține și calitatea de salariat cu normă întreagă - un expert contabil detaliază aici subiectul.

Contribuțiile sociale

Dacă impozitul e obligatoriu, plata contribuțiilor sociale – CAS și CASS – nu este obligatorie decât pentru cei care depășesc anul acesta un plafon de venituri de 12 ori valoarea salariului minim brut pe economie (2.300 de lei), adică 27.600 de lei. Pentru raportarea la acest prag se iau în calcul toate veniturile nete și/sau normele anuale de venit din activități independente, care se estimează că vor fi realizate în anul 2021. Desigur, cine vrea să le plătească (fie pe una, fie pe cealaltă, fie pe amândouă, cu atât mai mult dacă nu e asigurat deloc la sănătate) o poate face chiar și dacă obține venituri sub plafon.


Cota de CAS este de 25%, iar cea de CASS este de 10%. Salariat fiind, dacă dimensiunea veniturilor independente arată că trebuie plătite aceste două contribuții, atunci PFA-ul le plătește chiar dacă ele sunt datorate și plătite și pentru veniturile sale salariale.


PFA-ul plătește 25% ca CAS la o bază aleasă de venit, dar care nu poate fi sub valoarea salariului minim. Asta înseamnă că, pe lună, asigurarea minimă este de 575 de lei (anul trecut era de 557,5‬ lei), iar anual este de 6.900 de lei (6.690‬ de lei pentru 2020).


La CASS, baza nu este însă variabilă, ca în cazul CAS-ului. Cine plătește pentru că este obligat, fiind peste plafon, plătește CASS-ul dimensionat în funcție de valoarea veniturilor respective, iar cine plătește opțional, pentru că vrea să se asigure în sistemul de sănătate de stat, se raportează la salariul minim. Aici, lucrurile sunt mai complicate în funcție de când se decide asigurarea.


PFA-urile care vor să se asigure voluntar la sănătate, nedepășind plafonul de venituri plătesc CASS astfel:

  • dacă se depune declarația unică până la data de 25 mai 2021, se datorează CASS de 1.380 de lei (cota de 10% se aplică la o bază de calcul de șase salarii minime brute pe țară);
  • dacă se depune declarația unică după data de 25 mai 2021, se datorează CASS folosindu-se o bază de calcul echivalentă cu valoarea salariului minim brut pe țară (2.300 de lei), înmulțită cu numărul de luni rămase până la termenul legal de depunere a declarației unice următor (25 mai 2021), inclusiv luna în care se depune declarația.

Declarația unică: fiscalizarea și plata acestor dări se face printr-unul și același formular fiscal, declarația unică. Modelul aferent declarației pe 2021 poate fi consultat aici. Practic, PFA-urile se folosesc de acest formular pentru a estima, până la 25 mai, cât ar obține anul acesta din activitățile derulate (plus alte tipuri de venituri nesalariale, cum sunt, de pildă, cele din chirii sau dobânzi) și cât ar avea de plată.


Atenție! În anumite cazuri, PFA-urile se mai pot trezi cu decizii de impunere, chiar și în contextul autoimpunerii prin declarația unică.

Plăți opționale

Concediile medicale


Chiar dacă plătesc CASS-ul prin declarația unică, obligat ori voluntar, PFA-urile nu dobândesc automat dreptul la concedii medicale și indemnizațiile aferente, prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. Ca să beneficieze de acestea, potrivit acestei ordonanțe, trebuie să plătescă contribuția de concedii și indemnizații medicale, prin încheierea unui contract de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate.


Contribuția aceasta este în cuantum de 1% și se aplică venitului ales de contribuabil. Venitul ales e prevăzut în OUG nr. 158/2005 ca fiind cuprins între cel puțin salariul minim (2.300 de lei) și cel mult 12 salarii minime brute.

Notă: Pentru a beneficia de concedii și indemnizații, PFA-urile trebuie să încheie contractul de asigurare pentru concedii și indemnizații cu casa de asigurări de sănătate la care sunt luate în evidență ca persoane asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Contractul se înregistrează la casa de asigurări de sănătate și produce efecte de la data înregistrării.
0 Shares:
Te-ar mai putea interesa