Normele de venit pentru anul 2022 au fost publicate de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Acestea vizează contribuabilii care obțin venituri independente, ca PFA, din desfășurarea activităților de producție, comerț și prestări servicii pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit.

Normele de venit pentru anul acesta pot fi găsite aici.

Conform articolului 69 din Codul fiscal, pentru contribuabilii care realizează venituri din activități independente, altele decât veniturile din profesii liberale, venitul net anual se determină pe baza normelor de venit de la locul desfășurării activității.

Astfel, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice trebuie să stabilească și să publice anual aceste norme. Asta cu precizarea că, pentru fiecare activitate, norma trebuie stabilită cel puțin la nivelul salariului minim brut pe țară (ce este în vigoare la momentul stabilirii), înmulțit cu 12.

În cazul în care un contribuabil desfășoară o activitate care generează venituri din activități independente (…), pe perioade mai mici decât anul calendaristic, norma de venit aferentă acelei activități se reduce proporțional, astfel încât să reflecte perioada de an calendaristic în care a fost desfășurată activitatea respectivă.

Art. 69 (5) din Codul fiscal

Dacă o persoană desfășoară două sau mai multe activități ce generează venituri independente, venitul net este stabilit prin însumarea nivelului normelor de venit corespunzătoare fiecărei activități. Totodată, e bine de știut că cei ce desfășoară activități pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit sunt obligați să completeze numai partea referitoare la venituri din Registrul de evidență fiscală, fără să aibă obligații de evidență contabilă.

Dacă în anul anterior s-a înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei a 100.000 euro, din anul fiscal următor este obligatorie trecerea la determinarea venitului net anual în sistem real. În același timp, contribuabilii respectivi au „obligația să completeze corespunzător și să depună declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice până la data de 25 mai, inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului”, mai prevede Codul.

Cursul de schimb valutar pentru determinarea echivalentului în lei este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Națională a României la sfârșitul anului fiscal 2021. Mai precis, este vorba de un curs de schimb de 4,9204 lei pentru un euro, deci echivalentul în lei al plafonului este de 492.040 lei.

0 Shares:
Te-ar mai putea interesa