Formularul 212, adică declarația unică, a fost introdus în anul 2018 pentru a comasa șapte dintre formularele depuse, până la acel moment, de persoanele fizice și persoanele fizice autorizate (PFA) care obțin venituri din activități independente. Formularele 200, 201, 220, 221, 600, 604 și 605 sunt cele care au fost comasate în 212. Cu toate acestea, în funcție de specificul activității, există anumite declarații fiscale pe care unele PFA-uri încă trebuie să le depună pe parcursul anului, în afară de declarația unică.

“Particularitatea PFA-ului este declarația unică, iar, din perspectiva TVA-ului, nu există diferențe față de SRL (societățile cu răspundere limitată – n. red.), atât pentru partea de cod de TVA normal, cât și pentru partea de cod special de TVA, care sunt comune cu SRL-urile, a menționat, pentru avocatnet.ro, Laura Ene, consultant fiscal, expert contabil și CEO Keez Expert Accountant.

Declarația unică reprezintă un formular prin care persoanele fizice, inclusiv PFA-urile care obțin venituri din activități independente, își pot declara atât veniturile realizate în anul precedent, cât și veniturile estimate pentru anul în curs, dar și impozitul și contribuțiile sociale datorate pentru aceste venituri. Declarația 212 se depune de către toate PFA-urile. Cele neplătitoare de TVA, care nu au angajați, depun doar formularul 212. Termenul de depunere este data de 25 mai a anului.

În timp ce, chiar și pentru declarația unică, există anumite situații în care aceasta trebuie depusă în cursul anului, PFA-urile trebuie să mai depună, după caz, următoarele declarații:

  • Formularul 112, denumit “Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, se depune de către PFA-urile ce au salariați angajați în baza unui contract individual de muncă. Pe acest subiect, reamintim că, potrivit Legii nr. 182/2016, s-a stabilit că un PFA poate avea, legal, maxim 3 salariați. Această declarație se depune lunar sau trimestrial, până pe data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei pentru care se datorează obligațiile, numai în format electronic. Este cea mai folosită declarație fiscală și cunoaște modificări și actualizări de completare destul de frecvent, astfel că trebuie tot timpul verificată cea mai recentă variantă electronică a acestui formular.
  • Formularul 300, adică Decontul de taxă pe valoarea adăugată (TVA), se depune numai electronic, încă din 2019, și este folosit doar dacă respectivul PFA are cod de TVA, adică în situația în care este vorba despre un contribuabil înregistrat în scopuri de TVA. Declarația se poate depune lunar, trimestrial, semestrial sau anual, în funcție de perioada fiscală folosită. De menționat și faptul că există, în acest sens, inclusiv o aplicație online a Fiscului care permite verificarea stadiului deconturilor de TVA cu opțiune de rambursare.
  • Formularul 394, denumit “Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA”, este un formular care trebuie depus de PFA-urile plătitoare de TVA. Acesta se depune lunar, trimestrial, semestrial sau anual, în funcție de tipul decontului TVA. Declaraţia se depune pentru orice operaţiune taxabilă în România pentru care, conform Codului fiscal, este emisă o factură, inclusiv pentru avansuri, precum şi pentru operaţiunile la care se aplică sistemul TVA la încasare.
  • Formularul 301, “Decont special de TVA”, și formularul 390, denumit “Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”, se depun de către PFA-urile care au cod special de TVA, cu mențiunea că declarația 390, care are instrucțiuni de completare similare celor aferente formularului 394, diferă de acesta prin faptul că se folosește de către PFA-urile care fac tranzacții intracomunitare.
  • Formularul 094, intitulat “Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent”, se poate depune și online, începând de anul acesta și este folosit de PFA-urile plătitoare de TVA care au, ca perioadă fiscală, trimestrul.
  • Nu în ultimul rând, formularul 097, denumit “Notificare privind aplicarea sistemului TVA la încasare”, se depune o singură dată de către PFA-urile care vor să beneficieze de acest sistem.

Reamintim că mai există și obligativitatea depunerii declarațiilor informative 392A, 392B și 393, care a fost însă suspendată în perioada 2020 – 2022, după ce aceeași măsură s-a aplicat inițial în perioada 2017 – 2019. Asta înseamnă că firmele, dar și PFA-urile care, prin natura activității, trebuie să le folosească au scăpat temporar de depunerea acestor trei declarații, care aveau ca termen de raportare data de 25 februarie.

Luând în considerare toate aspectele expuse mai sus, putem concluziona că PFA-urile care nu au salariați și care nu sunt plătitoare de TVA trebuie să depună, anual, numai declarația unică.

0 Shares:
Te-ar mai putea interesa