PFA-urile și profesioniștii sunt administrați, de la 1 ianuarie 2022, de organul fiscal din zona domiciliului fiscal al persoanelor fizice, astfel că tot de acolo pot veni în control și inspectorii cu atribuții de inspecție fiscală, potrivit unui ordin recent al ANAF (până acum, interacțiunea se făcea, de principiu, cu organul fiscal din raza sediului activității sau din raza locului unde se desfășura efectiv activitatea principală).

Cu toate acestea, există posibilitatea ca verificările să fie făcute și de inspectori din alte zone, dacă se deleagă competența.

Acțiunile de control fiscal la persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere se efectuează de către personalul cu atribuții de inspecție fiscală din cadrul organului fiscal competent (adică cel de la domiciliul fiscal al persoanei fizice – n. red.) pentru administrarea obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, potrivit legii. Prin excepție (…), se pot efectua acțiuni de control fiscal la persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere și de către alte structuri de inspecție fiscală, prin delegare de competență.

Ordinul ANAF 2.021/2021, actul normativ care a schimbat regulile după care PFA-urile și profesioniștii interacționează cu Fiscul.

Totodată, este prevăzut că, de la 1 ianuarie 2022, activitatea de control fiscal la PFA-uri și profesioniști se face în baza regulilor titlului VI din Codul de procedură fiscală. Adică titlul referitor la controlul fiscal, ce cuprinde, în esență, regulile inspecțiilor fiscale, ale controalelor inopinate și ale verificărilor documentare.

Important de știut este că ordinul respectiv face referire și la controalele fiscale demarate înainte de predarea dosarelor fiscale ale persoanelor fizice de la vechiul organ la noul organ de administrare. Astfel, iată ce reguli tranzitorii se aplică în acest caz.

Inspecții fiscale:

  • acțiunile pentru care au fost comunicate avize și care n-au fost începute până la termenul de predare-primire a dosarului fiscal sunt făcute de organele care au emis avizele; în acest sens, până la data de începere a inspecției fiscale trebuie obținută neapărat o delegare de competență, altfel controlul nu se poate face; actele de control fiscal încheiate (inclusiv actele administrativ-fiscale emise) vor fi transmise noului organ fiscal competent;
  • acțiunile care au fost începute efectiv (adică o echipă s-a prezentat deja la contribuabil și s-a stabilit data de începere a inspecției fiscale) și n-au fost terminate până la termenul de predare-primire a dosarului fiscal sunt finalizate de organele de inspecție fiscală care le-au inițiat; actele de control fiscal încheiate (inclusiv actele administrativ-fiscale emise) vor fi transmise noului organ fiscal competent.

Controale inopinate:

  • acțiunile pentru care au fost emise ordine de serviciu și care n-au fost începute până la termenul de predare-primire a dosarului fiscal sunt eliminate din programul de activitate al structurii care a emis ordinul de serviciu; practic, întreaga documentație care a stat la baza deciziei de derulare a controlului inopinat se transmite la noul organ fiscal competent, care apoi trebuie să facă o analiză proprie și să decidă dacă verificarea mai este necesară;
  • acțiunile care au fost începute efectiv (adică o echipă s-a prezentat deja la contribuabil și s-a stabilit data de începere a controlului inopinat) și n-au fost terminate până la termenul de predare-primire a dosarului fiscal sunt finalizate de organele care le-au inițiat; actele de control fiscal încheiate (inclusiv actele administrativ-fiscale emise) vor fi transmise noului organ fiscal competent.

Verificările documentare:

  • acțiunile pentru care, până la termenul de predare-primire a dosarului fiscal, s-a transmis invitația pentru audiere sau s-a făcut audierea vor fi finalizate de organul fiscal care le-a inițiat; actele de control fiscal încheiate (inclusiv actele administrativ-fiscale emise) vor fi transmise noului organ fiscal competent;
  • acțiunile pentru care nu s-a ajuns la transmiterea invitației sau la audiere, întreaga documentație se predă noului organ fiscal competent, care va face o analiză proprie și va decide dacă e cazul pentru inițierea unei noi acțiuni de verificare documentară.

În fine, dacă PFA-urile și profesioniștii verificați vor să facă o contestație la actele administrativ-fiscale emise în cazurile de mai sus, acestea se depun la organele fiscale care au emis actele respective. Ulterior, dosarele vor ajunge, pentru soluționare, la organele fiscale ce erau competente la data la care s-au depus efectiv contestațiile.

0 Shares:
Te-ar mai putea interesa