Chiar dacă lucrează pe cont propriu, persoanele fizice autorizate (PFA) pot fi asigurate în sistemul public de sănătate și pot beneficia de servicii medicale, la fel ca și salariații. Totuși, indiferent dacă plătesc contribuția de sănătate în mod obligatoriu sau voluntar, PFA-urile vor putea primi indemnizațiile aferente concediilor medicale doar dacă achită o contribuție suplimentară. Prezentăm toate aceste detalii privind primirea indemnizațiilor de concediu medical de către PFA în cele ce urmează.

Din start, trebuie cunoscute regulile privind plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS). În situația în care estimează venituri lunare de până într-un salariu minim brut pe țară (2.550 lei în 2022) sau venituri pentru tot anul 2022 de până în 30.600 lei, PFA-ul poate beneficia de servicii medicale de stat doar dacă se asigură, în mod voluntar, la acest sistem. Această asigurare voluntară se face prin completarea declarației unice și plătind contribuția la sănătate de 10% din valoarea a șase salarii minime brute pe țară, respectiv 1.530 lei, dacă declarația unică este depusă până în data de 25 mai 2022.

Dacă declarația unică este depusă după 25 mai, calculul se face înmulțind lunile rămase din an cu salariul minim de 2.550 lei din care se scad cei 10% aferenți CASS. În ambele cazuri, plata contribuției trebuie să se facă o dată cu depunerea declarației unice.

Pentru PFA-urile care estimează că vor obține venituri de peste 2.550 lei pe lună/30.600 lei pe întreg anul 2022, cota de CASS se va calcula la valoarea estimată care depășește salariul minim brut.

După plata acestor contribuții la Fisc, este recomandat ca cei interesați să depună o declarație la casa de asigurări de sănătate de care aparțin cum că nu realizează venituri, chitanța de la organul fiscal (prin care să se dovedească plata contribuției) și o copie după buletin/cartea de identitate.

Doar plata contribuției de concedii medicale de 1% din venituri conferă dreptul la plata indemnizațiilor medicale

Totuși, pentru a avea dreptul de a primi concedii medicale și indemnizațiile aferente, PFA-urile trebuie să încheie cu casa de asigurări unde sunt luate în evidență ca persoane asigurate un contract de asigurare pentru concedii și indemnizații, în baza declarației fiscale depuse în vederea plății CASS.

Contractul se înregistrează la casa de asigurări de sănătate de care aparține PFA-ului și produce efecte de la data înregistrării.

OUG 158/2005 prevede că această contribuție suplimentară – pentru concedii și indemnizații medicale – constă în plata lunară a 1% din venitul lunar, care nu poate fi mai mic de valoarea salariului minim brut și nici mai mare de trei salarii minim brute, cu excepția concediilor de maternitate.

PFA-urile care vor să primească concedii medicale de maternitate (sarcină și lăuzie) și indemnizațiile aferente vor avea de plată un procent de 1% din venitul lunar ales care nu poate fi mai mic de 2.550 lei și nici mai mare de 30.600 lei.

Contribuția în baza contractului de asigurare pentru concedii și indemnizație trebuie plătită lunar, aplicând cota de 1% asupra venitului lunar ales înscris în contract, până în data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează.

Important! Nicio prevedere nu obligă PFA-ul să-și facă asigurare pentru concedii medicale cu statul și să plătească acel procent lunar de 1%. Dacă PFA-ul se poate regăsi în obligația de a plăti CASS, să zicem, pentru că are venituri de peste 30.600 de lei în 2022, asta nu-l obligă să-și plătească și acest 1% pentru concedii medicale. Asigurarea este pur facultativă, însă în lipsa ei nu va putea primi indemnizația de concediu medical în cazul în care activitatea sa se întrerupe pe motive medicale.

Care sunt concediile medicale la care au dreptul titularii PFA

Ca și salariații, PFA-urile asigurate la sănătate și care plătesc contribuția de 1%, în urma încheierii unui contract de asigurare cu o casă de sănătate, au dreptul la următoarele:

  • concedii medicale și indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii;
  • concedii medicale și indemnizații pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale;
  • concedii medicale și indemnizații pentru maternitate;
  • concedii medicale și indemnizații pentru îngrijirea copilului bolnav;
  • concedii medicale și indemnizații de risc maternal.

Indemnizațiile se acordă în același procentaj ca și în cazul salariaților, iar baza de calcul o reprezintă:

  • media veniturilor asigurate înscrise în contractul de asigurare din ultimele șase luni din cele 12 luni, însă indemnizația plătită nu poate depăși trei salarii minime brute;
  • media veniturilor lunare asigurate în contractul de asigurare, dacă perioada este mai mică de șase luni, sau venitul lunar din prima lună de asigurare, după caz.

Nu este necesar un stagiu de asigurare de minim șase luni pentru concediile medicale eliberate pentru urgențe medico-chirurgicale, tuberculoză, boli infectocontagioase din grupa A pentru care se poate stabili carantina sau izolarea, neoplazii sau SIDA.

Pentru a putea primi indemnizația aferentă concediului medical primit, un PFA trebuie să transmită casei de asigurări de sănătate de care aparține, până în data de 5 a lunii următoare celei pentru care a fost acordat concediu, cererea-tip privind solicitarea indemnizației, precum și certificatul de concediu medical (atât foaia albă, cât și cea roz). Copii ale certificatului de concediu medical pot fi transmise casei de asigurări și prin mijloace la distanță (poștă sau email), însă formularele trebuie depuse în original la instituția de care aparține asiguratul în termen de 30 de zile de la data eliberării acestora.

În cazul concediilor medicale eliberate pentru sarcină și lăuzie, pentru perioada de internare în spital, imobilizare în sisteme specifice aparatului locomotor, carantină/izolare, afecțiuni oncologice sau a altor tipuri, pentru care certificatul se poate elibera și în altă lună decât cea în care a apărut afecțiunea, formularele trebuie depuse până cel târziu la sfârșitul lunii în care au fost eliberate.

Concediul și indemnizația pentru creșterea copilului nu au legătura cu plata CASS-ului

Abordăm și subiectul concediului acordat pentru creșterea copilului (CCC) până la vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani pentru cei cu dizabilități, deoarece există o confuzie privind de legătura dintre plata CASS și indemnizația de CCC.

Mai exact, indemnizația de CCC se acordă dacă persoana care cere acest lucru a primit venituri impozabile declarate organelor fiscale, adică supuse impozitului pe venit de 10%, indiferent dacă există sau nu obligația plății contribuției la sănătate sau pensii.

Indemnizația pentru concediul de creștere a copilului reprezintă 85% din media veniturilor nete din cel puțin 12 luni din ultimii doi ani înainte de nașterea copilului. 

La calculul indemnizației de CCC pe care o poate primi un PFA se iau în considerare și sumele primite pentru concediul de maternitate, atestate printr-o adeverință eliberată de casa de asigurări de sănătate de care aparține.

0 Shares:
Te-ar mai putea interesa