Odată cu intrarea în vigoare a Legii internshipului, cabinetele și societățile de avocatură pot beneficia de cadrul legal prin care, pe de o parte, vor putea remunera colaborările cu studenții facultăților de drept fără a mai încheia un contract individual de muncă pe perioadă limitată, așa cum prevedea Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor și studenților și, pe de altă parte, vor putea remunera colaborările cu absolvenții facultăților de drept fără a încălca Statutul profesiei de avocat. Totuși, trebuie îndeplinite câteva condiții, detaliate mai jos de avocatul Ion Militaru.

Cine poate fi organizație-gazdă și cine poate fi intern?

Organizația-gazdă poate fi orice persoană juridică la care internul desfășoară o activitate specifică, în baza unui contract de internship.


Potrivit Legii nr. 51/1995, formele de exercitare a profesiei de avocat sunt: cabinete individuale, cabinete asociate, societăţi civile profesionale sau societăţi profesionale cu răspundere limitată. Chiar dacă dintre acestea doar societățile profesionale cu răspundere limitată au personalitate juridică, Legea internshipului nu condiționează încheierea contractelor de internship de dobândirea personalității juridice ci doar de calitatea de persoană juridică.


Or, raportat la prevederile Codului Civil, o persoană juridică este o entitate prevazută de lege, precum şi orice alte organizaţii legal înfiinţate care, deşi nu sunt declarate de lege persoane juridice, au o organizare de sine stătătoare şi un patrimoniu propriu, afectat realizării unui anumit scop licit şi moral, în acord cu interesul general.


Așadar, oricare dintre formele de exercitare a profesiei de avocat, cu sau fără personalitate juridică, pot încheia contracte de internship in virtutea Legii nr. 176/2018.


Cu privire la calitatea de intern, acesta poate fi orice persoană care a împlinit vârsta de 15 ani. Cu toate acestea, cel mai probabil cabinetele și societățile de avocatură vor avea în vizor studenții facultăților de drept sau chiar absolvenții acestora.

Numărul de interni

Organizația-gazdă poate încheia în mod simultan contracte de internship pentru un număr de interni care nu poate fi mai mare de 5% din numărul total al salariaților. Această limită va avea impact major asupra cabinetelor și societăților de avocatură având în vedere că acestea au preponderent colaboratori și nu salariați.


Cu toate acestea, cu titlu de excepție, organizația-gazdă care are încadrați cel mult 20 salariați va putea încheia simultan cel mult două contracte de internship.


În condițiile în care personalul cabinetelor și societăților de avocatură este format în mare parte din “colaboratori” și nu din “salariați”, cel mai probabil cabinetele și societățile de avocatură vor avea încheiate simultan cel mult două contracte de internship. Acest număr limitativ (doi interni simultan) este mai degrabă insuficient pentru societățile de avocatură mijlocii și mari, însă poate reprezenta o variantă pentru societățile mici.

Durata internshipului

Programul de internship se va putea desfășura pe parcursul a maximum șase luni consecutive și nu va putea depăși maximum 720 de ore pe parcursul celor șase luni și nici 40 de ore/ săptămână în cazul internilor cu vârsta de peste 18 ani, respective șase de ore/zi, maximum 30 de ore/săptămână în cazul internilor cu vârsta sub 18 ani.


Important! Este interzisă efectuarea de ore suplimentare peste aceste limite. Totodată, formele de exercitare a profesiei pot încheia un singur contract de internship cu același intern.


Obligația ținerii evidenței orelor de activitate prestate de fiecare intern revine formei de exercitare a profesiei, care va trebui să pună la dispoziția organelor de control această evidență ori de câte ori li se solicită acest lucru.

Remunerarea internului

Internul are dreptul la o indemnizație pentru internship în cuantum egal cu cel puțin 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată și se acorda proporțional cu numărul de ore de activitate desfășurată.


Această indemnizație este însă asimilata salariilor și urmează tratamentul fiscal aferent.
Un aspect interesant este posibilitatea cabinetelor și societăților de avocatură de a remunera printr-un contract de internship un absolvent de studii juridice superioare.
Dacă analizăm textual prevederile Statutului profesiei de avocat, acestea impun interdicția angajării ca personal auxiliar a persoanelor cu studii juridice superioare. Or, contractul de internship nu este un contract de muncă așa cum un intern nu este un angajat.


În concluzie, considerăm că orice formă de exercitare a profesiei va putea încheia un contract de internship cu absolvenți de studii juridice superioare fără a încalca Statutul profesiei de avocat.

Prima de promovare a angajării

Pentru organizațiile-gazdă există posibilitatea primirii unei prime de promovare a angajării în cuantum de 4.586 de lei pentru fiecare persoană astfel angajată, dacă în termen de 60 de zile de la finalizarea programului de internship, organizația-gazdă încheie un contract individual de muncă cu persoana care a desfășurat programul de internship și doar dacă raporturile de muncă au fost menținute pe o perioadă neîntreruptă de cel puțin 24 de luni.


Cabinetele și societățile de avocatură vor putea beneficia destul de greu de o asemenea primă având în vedere interdicția angajării de absolvenți de studii juridice superioare. Totuși, ar putea beneficia de această primă în situația angajării personalului auxiliar (HR, șofer, secretară, etc) prin intermediul acestui program de internship.

Concluzii

Odată cu intrarea în vigoare a Legii internshipului, cabinetele și societățile de avocatură pot beneficia de cadrul legal prin care, pe de o parte, vor putea remunera colaborările cu studenții facultăților de drept fără a mai încheia un contract individual de muncă pe perioadă limitată, așa cum prevedea Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor și studenților și, pe de altă parte, vor putea remunera colaborările cu absolvenții facultăților de drept fără a încălca Statutul profesiei de avocat.

0 Shares:
Te-ar mai putea interesa